Skip to main content

Utbildningar som sparar tid och pengar med Virtual Reality

Vad säger våra kunder?

Mikael är en kompetent utbildare, lösningsorienterad och serviceminded. Efter en utbildning med honom blir vår arbetsdag säkrare på ett positivt och lärorikt sätt.

– Anna Grahn, Wangeskog Hyrcenter Syd AB

Ett enkelt test

Om du kan sätta en bock in någon av följande rutor, då är vi rätt samarbetspartner:

  • Vi använder oss inte av SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

  • Vi behöver hjälp att förstå hur olyckor kan undvikas, vilket är avgörande för en trygg och säker arbetsplats

  • Vi kan inte undvara personal under längre tid för brandskyddsutbildning

  • Vi har inte kunskap om LSO (lag om skydd mot olyckor) och/eller LBE (lag om brandfarliga och explosiva varor)

  • Vi har ingen passionerad partner som hjälper oss öka kunskapen om säkerhet för att minska risken för olyckor och problem

  • Vi kan inte undvara personal under längre tid för HLR-utbildning

  • Vi vet inte vad sanktionsavgifter är

  • Vi har för dåligt med tid att utbilda vår personal på grundläggande säkerhet och preventivt säkerhetsarbete

  • Vi har inte räknat på vad det skulle innebära för företaget om det sker en arbetsplats olycka eller en brand

Vi kan hjälpa er förebygga problem och kvalitetssäkra ditt företag så du lever upp till Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets krav samt ditt försäkringsbolags krav i din ansvarsförsäkring och/eller i din egendomsförsäkring.

Boka ett rådgivande möte

Har du tankar på hur ni kan få en säkrare arbetsmiljö eller vardag? Eller funderingar på vilka av våra kurser som passar bäst?